Musikkopplevelser www.musikkopplevelser.no

Inspirasjonskurs


Musikkopplevelser tilbyr inspirasjonskurs for lærere/pedagoger/musikere/assistenter som arbeider med barn og musikk i f.eks. barnehager, skoler og SFO. Musikkopplevelser.no holder inspriasjonskurs i regi av Musikk i skolen, Norsk Kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken. Vi holder også kurs i privat regi og kan bestilles til din barnehage eller skole. Det er også mulig for flere barnehager å samarbeide om et inspirasjonskurs.


Inspirasjonskursene er hovedsakelig praktisk orientert. Kursdeltagerne lærer sanger, danser og musikkleker - det samme repertoaret vi lærer bort til barna. Det blir undervist i rim, musikkleker, danser og sanger i kombinasjon med klang-og rytmeinstrumenter (som feks xylofoner, afrikanske trommer, claves, bjellekranser, rytmeegg, klangstaver m.m). Kurset inneholder også mulighet til refleksjon rundt hvorfor og hvordan vi musiserer med barn, hvordan lede en musikkgruppe/samlingsstund i barnehagen, skoleklassen eller SFO-gruppen, hvordan møte barn i ulik alder eller barn med spesielle behov, anbefalinger ved kjøp av instrumenter m.m.


Avtale om kursene (innhold og pris) gjøres individuelt.

sist oppdatert 02.01.2014

Copyright ® 2014 Musikkopplevelser.no