Musikkopplevelser www.musikkopplevelser.no

Om Kursholderen


Pedagog for musikkursene for barn og foreldre/besteforeldre er Pia Margareta Vang. Pia er utdannet sanger og musikkpedagog ved Rogaland Musikkonservatorium (1999) og Barrat Dues Musikkistitutt (2001). Hun har også mellomfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, avdeling for musikk og teater (1994) og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (cand.jur 1995). Pia Vang har hatt musikkgrupper for barn og foreldre/besteforeldre i privat regi siden 2002 og har også vært ansatt som musikkpedagog ved Kulturskolene i Tønsberg, Larvik og Stokke. Pia Vang dirigerer kor i Oslo og Vestfold, i tillegg til konsertvirksomhet og arbeid som frilans sanger. Pia har vært ansatt som sanger ved Den Nationale Scene i Bergen og blir ofte brukt som solist bl.a. i Vestfold, Buskerud og Oslo.


Pia Margareta Vang holder inspirasjonskurs for barnehageansatte/lærere og andre som arbeider med musikk/dans/drama og barn/ungdom. Kursene holdes i privat regi og i regi av Musikk i skolen, Norsk Kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken.


Pia Margareta Vang har to barn (1995 og 2001).

sist oppdatert 02.01.2014

Copyright ® 2014 Musikkopplevelser.no