Musikkopplevelser www.musikkopplevelser.no

Musikk i livets begynnelse


I musikkgruppene er barn og voksne sammen om gode musikkopplevelser. Vi

veksler mellom aktivitet (med bevegelsesleker, rytmeleker og enkle ringdanser) og roligere stunder hvor vi synger og spiller instrumenter som f.eks. rytmeegg, bjellekranser, claves (rytmepinner) og afrikanske trommer (djember). Musikken er hentet fra hele verden. Det kan være f.eks. norsk folkemusikk og vuggeviser, danser fra Øst-Europa, afrikanske arbeidssanger og danser, latinske rytmer og tradisjonelle barnesanger, rim og regler for barn.


Undervisningen er opplevelsesorientert og har som mål å ta vare på og legge til rette for barns naturlige musikkglede, fantasi og kreativitet og å gi foreldre/besteforeldre mot og lyst til å bruke levende musikk sammen med barnet sitt.


Det stilles ingen krav til de voksnes forkunnskaper, til musikalsk skolering eller ”vakker” stemme. Din stemme er den vakreste stemme og din sang den beste musikk for ditt barn. Målet er å skape en trygg og avslappet stemning i musikkgruppene der barn og voksne kan få utfolde seg slik det føles godt og naturlig for den enkelte.


Musikk, lek og bevegelse


For barn fra 2 til 5 år tilbyr vi kurs i Musikk, lek og bevegelse. Også på disse kursene er det de gode musikkopplevelsene som barn og voksne har sammen som står i fokus. Musikkundervisningen er lagt opp med tanke på å nå barna på deres utviklingstrinn.


Bruk av klang- og rytmeinstrumenter blir en mer sentral del av musikkurset for disse aldersgruppene. Undervisningen for disse aldersgruppene har et noe raskere tempo, tilpasset barnas energinivå. Det er imidlertid også roligere stunder innimellom på disse kursene og det er viktig at barna også er motivert for dette.

sist oppdatert 02.01.2014

Copyright ® 2014 Musikkopplevelser.no